Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo pracy w kopalniach nadzorowanych przez OUG (..)

Bezpieczeństwo pracy w kopalniach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach

20 Listopada 2012

15 listopada br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z przedstawicielami podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach,
- stan bezpieczeństwa pracy w firmach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny,
- wnioski wynikające z kontroli podmiotów wykonujących powierzone im czynności w ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w aspekcie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości.
Szczególną uwagę poświęcono wnioskom wynikającym z kontroli przeprowadzonych
w firmach wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności powierzone im w ruchu zakładów górniczych, tj. na:
- weryfikację i egzekwowanie procedur zapewniających skuteczny nadzór i kontrolę robót podejmowanych przez podmioty w ruchu zakładu górniczego, w tym wykluczających podejmowanie prac, które niewykonywania określonych robót.
Zwrócono ponadto uwagę na wzrost liczby wypadków śmiertelnych w zakładach górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, którym w 3 przypadkach ulegli pracownicy firm usługowych zatrudnieni w ruchu zakładów górniczych oraz na wpływ czynnika ludzkiego w wypadkach. Analiza okoliczności i przyczyn tych wypadków wskazuje jednoznacznie, że były one związane z brakiem prawidłowej organizacji pracy oraz były wynikiem nieskutecznego nadzoru i kontroli robót wykonywanych przez firmy usługowe.

do góry