Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych (..)

Bezpieczeństwo robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych

19 Czerwca 2019

We wtorek, 18 czerwca br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych, przedstawicielami przedsiębiorców eksploatujących kopaliny z użyciem materiałów wybuchowych oraz przedstawicielami podmiotów wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd.

Celem spotkania było zwiększenie skuteczności promocji kultury bezpieczeństwa wśród pracowników wykonujących roboty strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczym oraz pracowników podmiotów wykonujących powierzone prace w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

Uczestników spotkania zapoznano ze stanem wypadkowości w górnictwie. Omówiono zdarzenia i wypadki zaistniałe w odkrywkowych zakładach górniczych związanych ze stosowaniem materiałów wybuchowych ze szczególnym uwzględnieniem ich powtarzających się przyczyn. Przedstawiono stwierdzone w czasie kontroli, w nadzorowanych odkrywkowych zakładach górniczych, nieprawidłowości w zakresie wykonywanych robót strzałowych w tym zdarzenia związane z rozrzutem odłamków skalnych poza wyznaczoną strefę zagrożenia rozrzutem. W związku ze specyfiką zdarzeń związanych z pracami z używaniem materiałów wybuchowych omówiono także zagadnienia związane z zagrożeniami naturalnymi i zadaniami służby geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych. Uczestnicy spotkania wymienili na forum uwagi i spostrzeżenia w zakresie propozycji możliwych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa w swoich zakładach.

do góry