Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Bóbrka: XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna

Bóbrka: XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna

5 Września 2014

W dniach 3 - 5 września br. na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce koło Krosna odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, w której uczestniczył Prezes WUG Mirosław Koziura. Tematem spotkania były "Problemy udostępniania, rekonstrukcji i serwisowania złóż węglowodorów w Karpatach i na Niżu Polskim". W wydarzeniu brali udział przedstawiciele: Samorządu terytorialnego, Wyższego Urzędu Górniczego i Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie, Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Państwowej Inspekcji Pracy, przedsiębiorców zajmujących się poszukiwaniem węglowodorów, w tym gazu ziemnego z formacji Łupkowych oraz zaproszonych serwisów i konsultantów. Konferencja miała na celu podzielenie się wypracowanymi osiągnięciami w zakresie bezpieczeństwa pracy, środowiska, stosowanych technologii w ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne, stosowaniem przepisów związanych ze zmianą ustawy Prawo geologiczne i Górnicze w kontekście zmian dotyczących ustawy w węglowodorowej. Dużym zainteresowanie cieszyły się dwa referaty wygłoszone przez przedstawicieli organów nadzoru górniczego, o tematyce: "Stan bezpieczeństwa w górnictwie otworowym w Polsce oraz główne aspekty nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego", a także Regulacje prawne w górnictwie naftowym w kontekście bezpieczeństwa pracy". W trakcie konferencji przedstawiono rozwiązania, które zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń przy wykonywaniu różnorodnych prac związanych z poszukiwaniami węglowodorów, w tym gazu z formacji łupkowych i rekonstrukcją odwiertów, uwzględniając złożone warunki ich realizacji, odniesiono się również do tematyki związanej z odmetanawianiem kopalń węgla kamiennego, w ramach projektu badawczo-rozwojowego Państwowego Instytutu Geologicznego.

do góry