Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Czarne skrzynki do kopalń

Czarne skrzynki do kopalń

17 Grudnia 2012

Prawdopodobnie już w przyszłym roku inspektorzy nadzoru górniczego uzyskają wsparcie aparaturowe, jakiego dotąd nie mieli. Ogłoszony już został przetarg na wykonanie pięciu tak zwanych czarnych skrzynek. Realizacja zamówienia na dostarczenie i instalacje systemu pomiarowego czyli autonomicznego zespołu rejestrująco - pomiarowego ( w skrócie AZRP) zostanie sfinansowana przez NFOŚ.
Szczegółowe informacje przetargowe na temat urządzenia pomiarowego AZRP są dostępne stronie internetowej WUG:
index.php?zamowienia/postepowania_szczegoly/152.
Zostały także opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382042-2012:TEXT:PL:HTML&src=0.
Jednocześnie z informacją o AZPR ukazało się ogłoszenie o drugim znaczącym dla funkcjonowania nadzoru górniczego przetargu. Jest nim sporządzenie opracowania dotyczącego inwentaryzacji wszystkich wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią, znajdujących się na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego. Ogłoszenie o systemie inwentaryzacji można znaleźć na stronie WUG pod adresem:
index.php?zamowienia/postepowania_szczegoly/151,
oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370970-2012:TEXT:PL:HTML&src=0)
Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia br. rozszerzyła kompetencje nadzoru górniczego. Inspektorzy uzyskali m.in. prawo do prowadzenia różnego rodzaju pomiarów i badań w wyrobiskach dołowych, zarówno za pomocą przyrządów przenośnych, jak i stacjonarnych. Za pomocą przenośnych przyrządów ustalają np. stężenie metanu lub ujawniają podziemne pożary. Możliwości diagnostyczne w ocenie sytuacji w górniczych wyrobiskach zwiększy zabudowa przyrządów stacjonarnych. AZRP ma dostarczać wiedzy o stężeniach takich gazów jak: metan, siarkowodór, tlenek węgla oraz mierzyć temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość przepływu powietrza.
AZPR ma zapewnić inspektorom możliwość porównywania wskazań czujników kopalnianych z wskazaniami czujników górniczej czarnej skrzynce. Ukróci to pokusę kreowania atmosfery w wyrobiskach pod zadania produkcyjne, a także zakończy spory o fałszowanie odczytów pomiarowych.

do góry