Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Debata Łupki, nasza przyszła energia

Debata Łupki, nasza przyszła energia

18 Marca 2014

17 marca br. z inicjatywy Bogusława Sonika Posła do Parlamentu Europejskiego, w Auli Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, odbyła się otwarta debata nt. "Łupki, nasza przyszła energia". W Debacie wzięli udział: dr inż. Sławomir Brodziński – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr Andrzej Jagusiewicz- Główny Inspektor Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Jerzy Nawrocki Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego oraz przedstawiciele WUG, świata nauki, jednostek naukowo badawczych, inwestorów realizujących poszukiwania gazu ziemnego z formacji łupkowych oraz organizacji ekologicznych.
Tematyką debaty były zagadnienia:
- dotyczące rozwoju branży poszukiwawczej i w konsekwencji wydobywczej gazu ziemnego z łupków na terenie Polski oraz szansy jaką może dać wydobywanie tego surowca, dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski.
- wpływu uwarunkowań prawnych, w świetle zmiany ustawy Prawo Geologiczne i górnicze związanej z wprowadzeniem przepisów dotyczących poszukiwania i wydobywania węglowodorów.
- wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska, w tym zaleceń Unii Europejskiej, i ich wpływ na działalność poszukiwawczą i w przyszłości wydobywczą gazu z łupków.

do góry