Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Drugie posiedzenie komisji powołanej po katastrofie (..)

Drugie posiedzenie komisji powołanej
po katastrofie budowlanej
w KWK "Szczygłowice"

16 Grudnia 2008

W dniu 16 grudnia 2008 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się drugie posiedzenie komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego V oraz katastrofy budowlanej, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w Kompanii Węglowej S.A., Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Szczygłowice" w Knurowie. Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. wyniki dotychczasowych badań i dochodzeń prowadzonych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach i Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Omówiono także podjęte w KWK "Szczygłowice" środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zasięgu katastrofy, warunki likwidacji szybu oraz obiektów budowlanych zakładu górniczego oraz bezpiecznego użytkowania linii kolejowej PKP przebiegającej w rejonie objętych skutkami zdarzenia.

Ponadto uczestnicy posiedzenia zapoznali się z analizą dotychczas opracowanych ekspertyz dotyczących szybu V oraz z opracowaniem zawierającym analizę sposobu przewietrzania oraz stanu zagrożenia metanowego i pożarowego po zaistniałym zdarzeniu, w związku z wyłączeniem szybu wentylacyjnego V z sieci wentylacyjnej kopalń "Szczygłowice" i "Knurów".

do góry