Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Eksperci ds. gazu łupkowego pomagają Najwyższej Izbie (..)

Eksperci ds. gazu łupkowego pomagają Najwyższej Izbie Kontroli

13 Września 2012

12 września br. Wiceprezes WUG Mirosław Koziura uczestniczył w Panelu Ekspertów na temat "Poszukiwania i Wydobywania Gazu Łupkowego", zorganizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach ogólnokrajowej kontroli pt. "Poszukiwanie, wydobywanie i zagospodarowanie gazu łupkowego". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rządu i administracji publicznej, środowiska naukowego, pomiotów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu łupkowego oraz przedstawiciele NIK. Referaty wygłosili: Główny Geolog Kraju – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Piotr Woźniak, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, prof. dr hab. Marek Szydło i dr hab. Krzysztof Świerkosz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem dyskusji było wskazanie na niedoskonałości w przepisach prawa, na trudności organizacyjno-techniczne oraz zagrożenia ekologiczne związane z wydobywaniem gazu łupkowego.

do góry