Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Gliwice: spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych (..)

Gliwice: spotkanie z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

19 Grudnia 2013

18 grudnia br. odbyło się spotkanie kierownictwa OUG w Gliwicach z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd, z udziałem przedstawiciela Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach.
Podczas narady omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników,
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r., w szczególności w zakresie rozpoznawania i zwalczania współwystępujących zagrożeń: metanowego i pożarowego.
W trakcie prezentacji wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń zaistniałych w 2013 r. dyrektor OUG w Gliwicach przedstawił wnioski wynikające z zakończonych badań okoliczności i przyczyn tych wypadków oraz zdarzeń. Szczególną uwagę zwrócił na zwiększenie dyscypliny pracy w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami. Przypomniał również o konieczności budowy tam izolacyjnych przeciwwybuchowych w wyrobiskach,
w których za tamami może wystąpić atmosfera wybuchowa.

do góry