Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górnictwo w kontekście efektywności energetycznej

Górnictwo w kontekście efektywności energetycznej

16 Kwietnia 2012

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego trzeba rozwijać w kontekście większej niż dotąd efektywności energetycznej oraz czystych technologii węglowych. Taką konkluzją, sformułowaną przez wicepremiera Waldemara Pawlaka, zakończyło się dzisiejsze spotkanie zorganizowane przez Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego. W obradach prowadzonych w Domu Związkowym przy Kościele Piotra i Pawła w Katowicach uczestniczyli m.in. wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk i prezes WUG Piotr Litwa, przedstawiciele przedsiębiorców i stowarzyszeń górniczych oraz ośrodków naukowych wspierających rozwój przemysłu wydobywczego.

Podczas spotkania z wicepremierem Pawlakiem poruszano zagadnienia dotyczące dialogu społecznego w województwie śląskim w aspekcie rozwiązywania konfliktów związanych z funkcjonowaniem górnictwa. Mówiono w społecznych skutkach restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, w którym zatrudnienie na przestrzeni lat 1994-2011 zmniejszyło się o ponad 98 tys. osób. Wskazywano, że przyszłość górnictwa w Europie co najmniej do 2040 r. ma mocne fundamenty, ponieważ węgiel kamienne i brunatny jest ciągle najtańszym i najbardziej dostępnym źródłem energii. Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili: dr Zygmunt Łukaszczyk, prof. Józef Dubiński, prof. Bronisław Barciański, prof. Jan Klimek oraz dr Konrad Tausz.

Waldemar Pawlak odpowiadając na pytania stwierdził m.in., że wzrost efektywności energetycznej musi wyprzedzać politykę klimatyczną. Redukcja emisji dwutlenku węgla ma sens jeśli będzie prowadzona globalne, z zaangażowaniem wszystkich kluczowych państw. Efekty osiągane w tym zakresie przez Europę mogą być niwelowane przez dwutygodniową produkcję Chin. Wicepremier dużo uwagi poświecił właściwej współpracy górnictwa z samorządami lokalnymi.

do góry