Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Górniczy telefon zaufania działa już 10 lat

Górniczy telefon zaufania działa już 10 lat

13 Stycznia 2021

W 2020 r. odebrano łącznie 97 zgłoszeń na górniczy telefon zaufania działający od 10 lat przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Pracownicy kopalń mogą tą drogą, jak i również przez pocztę mailową, bez względu na porę i dzień tygodnia, zgłaszać wszelkie zaobserwowane nieprawidłowości dotyczące pracy zakładu górniczego.

Do 31 grudnia 2020 r. potwierdzono zasadność 29 zgłoszeń (30%), natomiast 15 zgłoszeń jest w trakcie rozpatrywania. W 2019 r. odnotowano 141 zgłoszeń interwencyjnych (potwierdzonych 44), w 2018 r. - 109 (potwierdzonych 25), w 2017 r. - 75 (potwierdzonych 22), w 2016 r. - 94 (potwierdzonych 23).

Zgłaszane nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładów górniczych w roku 2020 dotyczyły:

 • zagrożenia klimatycznego - przekroczeń dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy oraz pracy w pełnym wymiarze czasu, na stanowiskach pracy, gdzie parametry mikroklimatu są przekroczone (16 zgłoszeń, potwierdzonych 7),
 • nielegalnej eksploatacji (15 zgłoszeń, potwierdzonych 1),
 • nieprawidłowego stanu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń (13 zgłoszeń, potwierdzonych 10),
 • stosowania niebezpiecznych metod pracy (7 zgłoszeń, potwierdzonych 3), 
 • zagrożenia metanowego, w tym nieprawidłowego działania czujników metanometrii automatycznej i niewłaściwego miejsca ich zabudowy (6 zgłoszeń, potwierdzonych 2),
 • hałasu, zapylenia w tym od urządzeń mechanicznej przeróbki węgla (6 zgłoszeń, potwierdzonych 1),
 • braku środków ochrony osobistej oraz nieprawidłowości związanych ze zwalczaniem zagrożenia epidemicznego (6 zgłoszeń, potwierdzonych 0),
 • pracy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (6 zgłoszeń, potwierdzonych 3),
 • nieprzestrzegania przepisów (4 zgłoszenia, potwierdzonych 0),
 • stosowania mobbingu wobec pracowników (3 zgłoszenia, potwierdzonych 0),
 • nieprawidłowego stanu obudowy zmechanizowanej (2 zgłoszenia, potwierdzonych 1),
 • zagrożenia tąpaniami (2 zgłoszenia, potwierdzonych 1).

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły uchybień związanych m.in. z nieprzestrzeganiem czasu pracy, brakiem ładu i porządku w miejscu pracy oraz podczas zjazdu i wyjazdu załogi, nakładaniem obowiązków na osoby dozoru ruchu niezgodnie z umową oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi.

Telefon interwencyjny w Wyższym Urzędzie Górniczym (32 736 19 47), obsługuje pełniący dyżur przez całą dobę dyspozytor. Informacje o występujących nieprawidłowościach można również przekazywać na adres mailowy  oraz tradycyjną pocztą. Każde zgłoszenie jest wnikliwie sprawdzane, na początku pod względem zasadności.

do góry