Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/III Polski Kongres Górniczy. Sojusz nauki z biznesem

III Polski Kongres Górniczy. Sojusz nauki z biznesem

14 Września 2015

Górnictwo: wczoraj - dziś - jutro. Takie jest motto III Polskiego Kongresu Górniczego, który rozpoczął się 14 września br. we Wrocławiu. Trzydniowe obrady kongresowe zostały podzielone na 12 konferencji tematycznych. W 35 sesjach zaprezentowanych zostanie około 150 referatów.

Kongres będzie podsumowaniem osiągnięć górniczych i geologicznych, technicznych i technologicznych z ostatnich kilku lat. Będzie on także prognozą dalszego rozwoju przemysłu surowcowego. Ponadto dostarczy pogłębionej analizy problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa wydobywające różnorodne kopaliny. Towarzyszyć temu będzie wymiana doświadczeń w pokonywaniu kłopotów i minimalizowaniu zagrożeń. Głównym wątkiem obrad będzie efektywność wydobywania surowców z uwzględnieniem zaawansowanych technologii górniczych i informatycznych w warunkach minimalizowania niekorzystnego oddziaływania górnictwa na środowisko. Eksperckie referaty dotyczyć będą m.in.: górnictwa podziemnego i odkrywkowego, inteligentnej kopalni, zgazowania węgla, mechanizacji górnictwa, wód mineralnych, leczniczych i termalnych, górnictwa morskiego, Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego oraz wykorzystania surowców mineralnych.

W kongresowych obradach aktywnie będą uczestniczyć przedstawiciele nadzoru górniczego. Dwudniowej konferencji WUG na temat „Bezpieczeństwa w Górnictwie” przewodniczyć będą: Janusz Malinga - zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG, Andrzej Kleszcz - zastępca dyrektora Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG oraz zastępcy dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu - Miranda Ptak i Grzegorz Wowczuk. Podczas czterech sesji w ramach tej konferencji wygłoszonych zostanie 16 referatów, w tym 3 przedstawicieli organów nadzoru górniczego. Referat przygotowany przez Roberta Podolskiego - dyrektora wrocławskiego OUG, przybliży uczestnikom sesji wyzwania formalne i techniczne prowadzenia eksploatacji złóż rud miedzi w kopalniach KGHM w warunkach zagrożeń gazogeodynamicznych. Dariusz Katan z WUG zapozna słuchaczy z odmetanowaniem górotworu w świetle zagrożenia metanowego w polskich kopalniach węgla kamiennego. Miranda Ptak przedstawi ocenę udziału czynnika ludzkiego w wypadkach i zdarzeniach niebezpiecznych w przemyśle wydobywczym w latach 2012-2014. 

Wnioski wypracowane podczas III Polskiego Kongresu Górniczego w zakresie optymalizacji bezpieczeństwa eksploatacji różnych kopalin zostaną zaprezentowane podczas 24. Światowego Kongresu Górniczego, który zaplanowano w Brazylii w 2016 r.

do góry