Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/KWK Wesoła - wizja na miejscu katastrofy

KWK Wesoła - wizja na miejscu katastrofy

15 Lutego 2016

10 lutego br. w siedzibie OUG w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Zagrożeń w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny, organu doradczego prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w sprawie oceny sytuacji wentylacyjnej w rejonie otamowanej ściany 560 w pokładzie 510 po zapaleniu metanu i wypadku zbiorowym, do których doszło 6 października 2014 r. w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach. Eksperci zajmujący się zagrożeniami wentylacyjno-pożarowym i metanowym przeanalizowali dotychczasowe wyniki prób powietrza pobieranego z otamowanej przestrzeni. Po analizie eksperci uznali za możliwe bezpieczne otwarcie rejonu ściany 560 w celu przeprowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Swoje stanowisko zawarli w odpowiedniej uchwale.

Jak wynika z ustaleń powołanej przez prezesa WUG specjalnej Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu i wypadku zbiorowego zaistaniałych 6 października 2014 r. w KHW S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach, do zdarzenia doszło w sytuacji prowadzenia eksploatacji ścianą 560 w warunkach pożaru endogenicznego (samozapalenia się węgla) na skutek m.in. braku aktywnej profilaktyki pożarowej. Jednocześnie skonstatowano, że do wypadku przyczyniła się nieprawidłowa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu kopalni, polegająca m.in. na prowadzeniu robót eksploatacyjnych w ścianie w warunkach występowania pożaru, nie rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej w związku z zaistniałym pożarem, nie informowaniu pracowników o wzroście zagrożenia pożarowego oraz braku lub niezgodnej z ustaleniami projektu technicznego częstotliwości kontroli ściany. W wyniku zdarzenia wypadkom uległo 30 pracowników, z których 5 śmiertelnym. Komisja dotychczas odbyła 7 posiedzeń. W toku prowadzonych dochodzeń przesłuchano 208 świadków, w tym kilkunastu z nich wielokrotnie. W związku ze stwierdzonymi już nieprawidłowościami prezes WUG wydał decyzje zakazujące powierzania osobom kierownictwa i dozoru ruchu kopalni czynności na dotychczasowych stanowiskach. W odniesieniu do 12 innych osób dozoru ruchu kopalni nadzór górniczy skierował do sądu wnioski o ukaranie. Powiadomiono również Prokuraturę Okręgową w Katowicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 7 osób kierownictwa kopalni i wyższego dozoru ruchu.

W KWK „Mysłowice-Wesoła”, należącej do KHW S.A., prawdopodobnie w pierwszych dniach kwietnia br. eksperci przeprowadzą wizję w miejscu katastrofy z 2014 r.

do góry