Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katastrofa budowlana w KWK "Szczygłowice"

Katastrofa budowlana w KWK "Szczygłowice"

4 Września 2008

4 września br., w Kompanii Węglowej S.A. KWK "Szczygłowice" w Knurowie doszło do katastrofy budowlanej przy szybie V. Zniszczeniu uległ budynek nadszybia szybu V, obiekty stacji wentylatorów głównych przy szybie V, budynek po byłej maszynie wyciągowej, trzon szybowej wieży wyciągowej, obiekty stacji elektroenergetycznych oraz sieci elektroenergetyczne średniego napięcia.

W miejscu szybu powstało zapadlisko o promieniu około 30 metrów. Teren zagrożony obejmuje obręb około 100 metrów od osi szybu. Teren katastrofy został zabezpieczony przez służby KWK "Szczygłowice", Policję oraz Straż Pożarną.

W wyniku katastrofy doszło do zaburzenia przepływu powietrza w wyrobiskach KWK "Szczygłowice" oraz KWK "Knurów", w wyniku czego przekroczeniu uległy dopuszczalne stężenia gazów w wyrobiskach przewietrzanych przez szyb V. Z zagrożonych rejonów wycofano 509 pracowników (433 z KWK "Szczygłowice" i 92 z KWK "Knurów").

Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych w Katowicach pod nadzorem Wyższego Urzędu Górniczego.

4 września br. Prezes WUG powoła Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zdarzenia.

do góry