Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Katowice: Kongres Węglowy 2014

Katowice: Kongres Węglowy 2014

25 Lutego 2014

Jak powinno zmieniać się polskie górnictwo węgla kamiennego, żeby zachować szanse rozwojowe? Na tak postawione pytanie odpowiadali dzisiaj uczestnicy Kongresu Węglowego w Katowicach, zorganizowanego przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym m.in. Ministerstwa Gospodarki i prezesa WUG.

Rozpoczynając obrady Piotr Litwa, prezes WUG odczytał list Sławomira Brodzińskiego, głównego geologa kraju, wystosowany do uczestników katowickiej konferencji. Prezes WUG w kontekście zadań kontrolnych i nadzorczych nad szeroko rozumianym górnictwem wskazywał, że przemysł wydobywczy musi się wpisywać w zrównoważony rozwój kraju i regionu. Ponadto podkreślał, że obowiązujące przepisy prawne, wbrew potocznym opiniom, sprzyjają przeobrażeniom w rodzimym górnictwie, które musi sprostać światowej konkurencji zainteresowanej eksploatacją polskich kopalin. Wskazywał, że LW Bogdanka czy PG Silesia doskonale sobie radzą w obecnych uregulowaniach prawnych, co nie znaczy, że przepisy są zadekretowane raz na zawsze. One muszą być stale dostosowywane do zmieniających się uwarunkowań geologicznych, gospodarczych, organizacyjnych i technologicznych. Wszyscy przedsiębiorcy oczekują na przykład na nowe rozstrzygnięcia dotyczące czasu pracy w kopalniach.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele zarządów spółek węglowych, ośrodków naukowych , związków zawodowych i stowarzyszeń pracodawców. Konferencję prowadzono w kilku panelach dyskusyjnych (sektor górniczy, rządowy, ochrona środowiska). Moderatorami dyskusji byli: redaktorzy Łukasz Korycki oraz Krzysztof Grad.

do góry