Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kielce: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Kielce: Spotkanie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

29 Listopada 2012

28 listopada br. odbyło się spotkanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych wydobywających bez użycia środków strzałowych kopaliny inne niż węgiel brunatny. W naradzie uczestniczyły również osoby kierownictwa ruchu Kopalni Węgla "Bełchatów".
Spotkanie poświęcone było zagadnieniom praktycznego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarowania złożami kopalin, a także sprawom bezpieczeństwa pracy w górnictwie.
Podczas obrad przedstawiono regulacje dotyczące zasad i warunków podejmowania, wykonywania oraz zakończenia działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż. Uczestniczący w spotkaniu przedsiębiorcy szczególnie interesowali się sprawami dotyczącymi prowadzeniem ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, w tym prowadzeniem ewidencji zasobów złoża kopaliny w tych zakładach.

do góry