Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kielce: współpraca OUG z UDT

Kielce: współpraca OUG z UDT

12 Grudnia 2013

11 grudnia br. w siedzibie OUG w Kielcach odbyło się robocze spotkanie osób kierownictwa Urzędu z kierownictwem Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Kielcach. Głównym celem spotkania było uściślenie współpracy w ramach porozumienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z Prezesem Urzędu Dozoru Technicznego, podpisanego w dniu 26.02.2013 r.
Uczestnicy spotkania przedstawili stan bezpieczeństwa w rejonie swojego działania oraz problematykę dotyczącą eksploatacji urządzeń technicznych, podlegających dozorowi technicznemu, stosowanych w zakładach górniczych. Omówiono zagadnienia związane z nadzorem rynku, zagadnienia dotyczące kwalifikacji osób do obsługi i konserwacji urządzeń oraz okoliczności wybranych zdarzeń badanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Poruszono zagadnienia regulacji prawnych ujętych w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo geologiczne i górnicze a dotyczących ww. urządzeń. Przedmiotem rozmów była również możliwość i celowość współpracy urzędów przy analizowaniu przyczyn i skutków zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń w zakładach górniczych oraz wzajemne informowanie się o wybranych zdarzeniach.

do góry