Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Knurów: 39 posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. (..)

Knurów: 39 posiedzenie zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta

11 Kwietnia 2014

10 kwietnia br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" w Knurowie odbyło się 39 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów.
Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli: przedstawiciele Prezydenta Miasta Knurowa, Kompanii Węglowej S.A., RZGW, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz KWK "Knurów-Szczygłowice".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2013r. i w kwartale 2014r. oraz planowanej w II i III kwartale 2014r. wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie rowu Czuchowskiego. Ponadto Kopalnia przedstawiła informację na temat remontów i stanu dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.

do góry