Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Knurów: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Knurów: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

12 Kwietnia 2013

11 kwietnia br. w KWK "Knurów-Szczygłowice" odbyło się 37 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurów. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Z-ca Prezydenta Miasta Knurowa, przedstawiciele RZGW, Nadleśnictwa Rybnik oraz KWK "Knurów-Szczygłowice".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2012 r. i w I kwartale 2013 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2013 r., wraz z przedstawieniem oddziaływania tej eksploatacji na powierzchnię terenu i prezentacją zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.
Podczas posiedzenia przedstawiono zakres realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg prac prowadzonych przez KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice, związanych z rekultywacją obszaru "Stara Dolina Potoku Wilcza" oraz na prowadzone działania poprzedzające eksploatację górniczą planowaną w rejonie przepustu PKP nad rzeka Bierawką i w rejonie potoku Czuchowskiego. Ponadto przedstawiciele kopalni przedstawili informację na temat remontów i stanu dróg będących pod wpływem eksploatacji górniczej na terenie miasta Knurowa.

do góry