Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja na temat bezpieczeństwa w środowisku (..)

Konferencja na temat bezpieczeństwa w środowisku pracy w UDT

15 Grudnia 2009

W dniu 14 grudnia 2009 r., w ramach porozumień podpisanych przez WUG, PIP i UDT, odbyła się w Urzędzie Dozoru Technicznego konferencja na temat bezpieczeństwa w środowisku pracy, poświęcona współpracy organów kontrolnych i inspekcyjnych. Obrady otworzył prezes UDT Marek Walczak.

W konferencji uczestniczyli m.in.: dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka, główny geolog kraju Henryk Jacek Jezierski, główny inspektor pracy Tadeusz Zajac, główny inspektor nadzoru budowlanego Robert Dziwiński, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak.

Delegacji urzędów górniczych przewodniczył prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa. Szef WUG przedstawił priorytety działalności WUG na najbliższe lata, w tym strategię urzędów górniczych na lata 2010-2014.

Dyskusję i obrady podsumowali: senator RP Jan Rulewski, prof. dr hab. Artur Nowak-Far i prof. dr hab. Maciej Rudnicki.

do góry