Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja prasowa Prezesa WUG

Konferencja prasowa Prezesa WUG

22 Września 2008

W dniu 22 września br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyła się konferencja prasowa Prezesa WUG, która była głównie poświęcona omówieniu wyników prac komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności pożaru i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 13 stycznia br. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach.

Podczas konferencji Prezes WUG Piotr Buchwald przedstawił stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w okresie ostatnich kilku miesięcy. Wśród głównych przyczyn poważnych wypadków i awarii, do których doszło w ostatnim czasie, wymienił niedobór wykwalifikowanych kadr w górnictwie i brak inwestycji w infrastrukturę kopalń stanowiącą kluczowy element bezpieczeństwa.

Prezentację dotyczącą wyników prac Komisji przedstawił Piotr Litwa – wiceprezes WUG i zarazem przewodniczący Komisji. Poinformował, że główną przyczyną wypadku było m.in. zaniechanie odpowiedniej profilaktyki pożarowej i zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, niewłaściwe monitorowanie zagrożenia oraz błędy w sztuce górniczej. Stwierdził, że istnieją podstawy do postawienia zarzutów 11 osobom kierownictwa i dozoru ruchu kopalni w związku z naruszeniami przepisów bezpieczeństwa pracy.

do góry