Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja prasowa poświęcona wynikom prac komisji (..)

Konferencja prasowa poświęcona wynikom prac komisji powołanej po katastrofie budowlanej w KWK "Szczygłowice"

31 Marca 2009

W dniu 31 marca 2009 r. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona wynikom prac komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności uszkodzenia obudowy szybu wentylacyjnego oraz katastrofy budowlanej, zaistniałych w dniu 4 września 2008 r. w kopalni "Szczygłowice" w Knurowie. Konferencję prowadził wiceprezes WUG Mirosław Koziura, który przedstawił dziennikarzom informacje na temat ustaleń komisji. Poinformował, że przyczyną zawalenia się szybu V było uszkodzenie jego obudowy na głębokości 61,0–67,0 m spowodowane:

  1. Prowadzeniem wielokrotnej, nierównomiernej eksploatacji w sąsiedztwie filarów ochronnych szybów V i VI KWK "Szcygłowice", która m.in. spowodowała pogorszenie warunków hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich wokół szybów.
  2. Nieprzeprowadzaniem bieżących prac remontowych obudowy szybu V, pomimo że kolejne ekspertyzy z lat: 1998, 2005, 2007 i 2008 wskazywały na pogorszony stan obudowy i niektóre z nich zalecały konieczność dokonania natychmiastowej naprawy, a od roku 2004 proces uszkadzania obudowy ulegał intensyfikacji.

Jak poinformował wiceprezes M. Koziura, przyczyną katastrofy budowlanej było naruszenie stateczności podłoża gruntowego pod obiektami zlokalizowanymi w rejonie leja o dużym zasięgu oddziaływania, powstałego w wyniku wdarcia się do szybu V mas ziemnych poprzez uszkodzoną obudowę. Do uszkodzenia obudowy szybu i katastrofy budowlanej przyczyniły się nieprawidłowości w działaniu osób odpowiedzialnych za eksploatację szybu, polegające na tolerowaniu niewłaściwego stanu obudowy szybu V oraz niewykonywaniu prac remontowych wzmacniających obudowę.

Do zawalenia się szybu wentylacyjnego V w KWK "Szczygłowice" doszło 4 września 2008 r. o godz. 4.35. Zdarzenie to zostało zakwalifikowane jako katastrofa budowlana. Zniszczeniu uległa obudowa szybu, budynki na powierzchni, w tym wieża szybowa i stacja wentylatorów głównych oraz powstał na powierzchni lej zapadliskowy. W wyniku zdarzenia wystąpiły zakłócenia przewietrzania w części sieci wentylacyjnych kopalń "Szczygłowice" i "Knurów", przejawiające się zmniejszeniem ilości i odwróceniem kierunków przepływu powietrza w części wyrobisk oraz wzrostem zagrożenia metanowego, w tym przekroczeniem dopuszczalnej zawartości metanu w wyrobiskach. W dniu zdarzenia Prezes WUG powołał komisję do zbadania jego przyczyn i okoliczności. Komisja odbyła cztery posiedzenia. Podczas ostatniego posiedzenia, 24 marca 2009 r., przyjęto i podpisano "Sprawozdanie z prac Komisji".

do góry