Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konferencja prasowa prezesa WUG

Konferencja prasowa prezesa WUG

21 Września 2009

W związku z tragicznym zdarzeniem w kopalni "Wujek", Ruch "Śląsk" w dniu 21 września 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyła się konferencja prasowa prezesa WUG Piotra Litwy, z udziałem m.in. wiceprezesa WUG Wojciecha Magiery oraz dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach Jerzego Kolasy.

Podczas konferencji prezes WUG odniósł się do doniesień mediów na temat fałszowania odczytów metanomierzy w kopalni "Wujek". Poinformował o kontrolach doraźnych przeprowadzonych przez OUG w Katowicach w kwietniu br., niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia z ABW w sprawie podejrzenia fałszowania odczytów metanomierzy w KWK "Wujek", Ruch "Śląsk". Przekazał, iż podczas kontroli, która objęła oba ruchy kopalni "Wujek", nie stwierdzono nieprawidłowości polegających na fałszowaniu odczytów czujników metanu.

Prezes WUG odniósł się ponadto do stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, przedstawiając dane statystyczne dotyczące wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń związanych z zagrożeniem metanowym. Poinformował również o stopniu zaawansowania realizacji wniosków wynikających z prac komisji, powoływanych w ostatnich latach dla zbadania przyczyn i okoliczności wypadków, podkreślając, że zdecydowaną większość tych zaleceń wykonano.

Szef WUG przypomniał także o obowiązkach przedsiębiorców górniczych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, zwracając uwagę na priorytetowe znaczenie właściwej oceny ryzyka zawodowego i podejmowania działań profilaktycznych adekwatnych do zagrożeń.

Przedstawiając zadania urzędów górniczych w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, Piotr Litwa wyjaśnił, że, niezależnie od ograniczeń wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, podczas rozpoznawania skarg i wniosków urzędy górnicze korzystają z uprawnień do prowadzenia tzw. kontroli doraźnych.

W drugiej części konferencji przedstawiciele WUG odpowiedzieli na pytania dziennikarzy, informując m.in., że przyczyny i okoliczności zdarzenia w KWK "Wujek", Ruch "Śląsk" będą znane po zakończeniu prac specjalnej komisji powołanej przez prezesa WUG. Zapewniono także, że informacje o postępach prac komisji będą na bieżąco przekazywane do mediów.

do góry