Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

3 Lipca 2012
Szanowni Państwo!

Bardzo proszę o pomoc w zachęceniu pracowników firm górniczych i sympatyków górnictwa do udziału w konkursie fotograficznym. Lato to najlepszy czas na zdjęcia plenerowe. Postarajmy się wspólnie pokazać jaki ten polski przemysł wydobywczy jest piękny, nowoczesny i przyjazny dla człowieka. Brzydką twarz górnictwa znają wszyscy. Odsłonimy to co oczywiste nie jest. A warto popatrzeć na wydobywanie kopalin przez obiektywy aparatów fotograficznych. Za najlepsze zdjęcia będą nagrody pieniężne i profesjonalna ocena zawodowych fotoreporterów i sława za pośrednictwem publikacji na łamach miesięcznika WUG.

Konkurs Fotograficzny "Górnictwo z zasadami" ma zasięg ogólnopolski. Jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Organizowany jest przez WUG przy współpracy z Fundacją Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego. Został ogłoszony 14 lutego br. na stronie internetowej WUG (zakładka jubileuszowa – 90 lat nadzoru górniczego w Polsce)

Celem konkursu jest: promocja bezpieczeństwa szeroko rozumianego w górnictwie otworowym, podziemnym, odkrywkowym oraz przestrzegania zasad BHP, stosowanie środków ochrony indywidualnej, a także bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w górnictwie.

Regulamin konkursu i kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony WUG (są też w załącznikach do tego listu) Termin zgłaszania i przesyłania prac konkursowych upływa 1 października 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego). Przesyłki należy adresować na Gabinet Prezesa WUG, ul Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2012 r.

Dla laureatów będą trzy nagrody finansowe fundowane przez Fundację Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego. Za I miejsce - 1200 zł, za II miejsce - 900 zł, za III miejsce - 700 zł. Przewidziano także trzy wyróżnienia po 300 zł, które zostaną przyznane przez Prezesa WUG, Przewodniczącego Fundacji i Dyrektora Generalnego WUG.do góry