Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konkursy Ministerstwa Środowiska

Konkursy Ministerstwa Środowiska

11 Września 2015

Ministerstwo Środowiska ogłosiło trzy konkursy. Zapraszamy do zapoznania się z ich warunkami i zachęcamy do udziału.

 

II edycja konkursu ECO DESIGN

Konkurs  ECO DESIGN skierowany jest do producentów, dystrybutorów oraz usługodawców, których produkty lub usługi wpisują się w nurt ekologicznego projektowania. Produkty Eco Design należy zgłaszać do 18 września 2015 r. Rozwiązania finalistów zostaną zaprezentowane w Poznaniu, w dniach 27-30 października 2015 r., podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM. Więcej informacji: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_archiwum/24997_ekologiczne_projektowanie_ii_edycja_konkursu.html

 

Konkurs EKOBAJA

„Ekobaja” to ogólnopolski konkurs ekologiczno-literacki skierowany do nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych, a także do wszystkich lubiących pisać, pełnoletnich pisarzy-amatorów, np. rodziców czy studentów.

Celem konkursu Ministerstwa Środowiska jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kształtowanie ich postaw proekologicznych, a także pokazywanie piękna przyrody oraz potrzeby dbania o jej zasoby. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie bajki dla dzieci na temat ochrony środowiska. Gotowe prace należy przesłać w wersji papierowej i elektronicznej wraz z formularzem zgłoszeniowym do 20 września 2015 r.

Na autorów wyróżnionych bajek czekają atrakcyjne nagrody. A najlepsze opowieści zostaną opublikowane w postaci ilustrowanego e-booka oraz audiobooka, do którego głosu użyczy aktorka Anna Seniuk. Więcej informacji: http://ekobaja.eu/

 

II edycja konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” skierowanego do gmin

Celem konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości!” jest upowszechnianie nowoczesnej i przyjaznej środowisku polityki miejskiej, a także promowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju miast. Mogą wziąć w nim udział miasta na prawach powiatu i gminy miejskie, których przedsięwzięcia lub inwestycje rozpoczęły się nie wcześniej niż w 2006 r., a zakończyły co najmniej 1 miesiąc przed złożeniem wniosku konkursowego.

W tym roku konkurs jest przeprowadzamy w następujących kategoriach:

  • środowisko a zdrowie - przedsięwzięcia lub inwestycje, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców, w szczególności z dziedziny zrównoważonego transportu, zieleni w mieście i ochrony powietrza;
  • oszczędzanie zasobów - przedsięwzięcia lub inwestycje, które wpływają na oszczędzanie zasobów naturalnych, w szczególności z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, efektywności energetycznej;
  • edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia lub inwestycje edukacyjne promujące zachowania proekologiczne wśród mieszkańców.

Najlepsze rozwiązania w infrastrukturze miejskiej służące ochronie środowiska zostaną nagrodzone. Zwycięskie zielone miasta wezmą udział w wizycie studyjnej, podczas której ich przedstawiciele zapoznają się z działaniami inwestycyjnymi, jakie zostały wprowadzone przez ośrodki europejskie, które zdobyły miano Zielonej Stolicy Europy.

Termin składania zgłoszeń upływa 12 października 2015 r. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie http://zielonemiasta.eu/

do góry