Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia (..)

Konsultacje społeczne dotyczące projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych.

26 Września 2011

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Ministra Środowiska, skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, opracowany na podstawie jednej z delegacji zamieszczonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Poszczególne wersje projektów (w tym ich skany) oraz dokumenty dotyczące prac nad projektami będą zamieszczane m.in. na stronie internetowej Wyższego Urzędu Górniczego (index.php?prawo/postepowania_legislacyjne). Skan upoważnienia do prowadzenia prac legislacyjnych, udzielonego Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, znajduje się pod adresem: index.php?prawo/upow_leg.
Projekt został przyjęty podczas posiedzenia kierownictwa resortu środowiska w dniu 21 września br. Kolejnym etapem prac będą uzgodnienia międzyresortowe.do góry