Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kontrola w KWK Bobrek-Centrum

Kontrola w KWK Bobrek-Centrum

9 Sierpnia 2011

9 sierpnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach rozpoczął kompleksową kontrolę w KWK Bobrek-Centrum, której eksploatacja złoża ścianą 1 w pokładzie 504 na poziomie 700 m przyczyniła się do zniszczenia budynków mieszkalnych w Bytomiu-Karbiu. 10 sierpnia br.  inspektorów OUG w działalności kontrolnej wspierać będą specjaliści WUG.
Eksploatacja górnicza pod Bytomiem-Karbiem była prowadzona już w latach 50 ubiegłego wieku. Trudno zatem wyrokować, na ile obecna sytuacja jest efektem aktualnie prowadzonej eksploatacji. Plan ruchu ściany 1, zatwierdzany przez OUG, był przygotowywany z trzyletnim wyprzedzeniem. Kompania Węglowa przedłożyła go do opinii władz miejskich. Wykonano także inwentaryzację obiektów budowlanych w rejonie pod którym planowana była eksploatacja. Na podstawie przedłożonych dokumentów w sprawie wydobycia w Bytomiu-Karbiu wypowiedziała się także Komisja ds. Ochrony Powierzchni (organ opiniodawczy Prezesa WUG). W 2008 r., na podstawie wymaganych dokumentów i zgodnie z procedurą, dyrektor OUG zatwierdził plan ruchu, ujmujący między innymi eksploatację ściany 1 w pokładzie 504 na poziomie 700 m KWK Bobrek-Centrum. Kopalnia była kontrolowana podobnie jak inne zakłady wydobywcze nadzorowane przez OUG w Gliwicach.

do góry