Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu (..)

Kraków: Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu odkrywkowych zakładów górniczych

30 Marca 2012

29 marca br. odbyła się w Kopalni Wapienia "Czatkowice" narada kierownictwa i pracowników OUG w Krakowie z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu nadzorowanych odkrywkowych zakładów górniczych oraz podmiotów zatrudnionych w tych zakładach. Podczas narady poruszona została problematyka dotycząca: wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w odkrywkowych zakładach górniczych z uwzględnieniem wpływu "czynnika ludzkiego", gospodarki złożami w procesie eksploatacji kopalin oraz dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego. Omówiono także wybrane zagadnienia z nowej ustawy prawo geologiczne i górnicze i gospodarkę materiałami wybuchowymi w odkrywkowych zakładach górniczych. Dyrektor Urzędu zwrócił uwagę na zmiany w prawie w zakresie funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz sposobu przekazywania dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego do archiwum WUG.
Po naradzie odbyła się prezentacja pojazdu produkcyjno-załadowczego typu FLEXITRUCK –F152, mającego zastosowanie przy robotach strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych.

do góry