Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z przedstawicielami Państwowej (..)

Kraków: Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy

30 Listopada 2012

29 listopada br. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Państwowej Inspekcji Pracy. Zostało ono zorganizowane w związku z porozumieniem z dnia 12 lipca 2007 r. pomiędzy Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego a Głównym Inspektorem Pracy w sprawie ustalenia zasad współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy i urzędów górniczych.
Podczas narady przedstawiono stan wypadkowości w nadzorowanych przez OUG w Krakowie zakładach górniczych. Omówiono wybrane wypadki i niebezpieczne zdarzenie oraz najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach górniczych. Przedstawiono okoliczności i wymieniono ustalenia, dotyczące zaistniałych w ostatnim czasie na terenie małopolski wypadków śmiertelnych w zakładzie górniczym "Szujec I" i zakładzie przeróbczym "Trawniki I". Przedstawiciel PIP zwrócił uwagę na występujące coraz częściej nieprawidłowości związane z przekraczaniem dopuszczalnego czasu pracy. W dyskusji poruszono temat i wymieniono uwagi dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Na zakończenie spotkania uzgodniono konieczność kontynuowania w 2013 r. współpracy między instytucjami, przy uwzględnieniu zasad wynikających z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

do góry