Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych

Kraków: Spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych

7 Października 2014

6 października br. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie zorganizował spotkanie z przedstawicielami służb elektrycznych odpowiedzialnymi za przygotowanie miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych oraz obsługującymi maszyny i urządzenia elektryczne w celu omówienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Spotkanie odbyło się w Zakładach Górniczo-Hutniczych "Bolesław" S.A. w Bukownie, w zakładzie górniczym Kopalnia "Olkusz-Pomorzany".
Podczas spotkania omówiono przyczyny i okoliczności wypadków związanych z ruchem urządzeń elektrycznych oraz aktualne regulacje prawne dotyczące organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat poruszonych zagadnień.

do góry