Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: Spotkanie z przodowymi brygad robót chodnikowych (..)

Kraków: Spotkanie z przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych

28 Maja 2013

27 maja br. odbyło się spotkanie z przodowymi brygad robót chodnikowych oraz zespołów rabunkowych Kopalni "Olkusz – Pomorzany", podczas którego poruszono problematykę bezpiecznego wykonywania prac w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu oraz zawałem skał stropowych. Omówiono wpływ "czynnika ludzkiego" na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w podziemnych zakładach górniczych. Na przykładzie konkretnych zdarzeń przedstawiono przyczyny wypadków, do których doszło podczas wykonywania robót w warunkach zagrożenia opadem skał ze stropu i ociosu oraz zawałem skał stropowych. Ponadto omówiono stan wypadkowości w zakładach górniczych nadzorowanych przez Urząd. Poruszono również kwestię najczęściej występujących nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli robót w aspekcie zgodności wykonywania obudowy z projektami technicznymi i technologiami oraz stanu obudowy i jej kontroli w wyrobiskach o długim czasie użytkowania. Zwrócono uwagę na zasadniczą rolę przodowych brygad chodnikowych dla bezpiecznej organizacji robót w przodku oraz potrzebę ich większego zaangażowania w tę organizację (przestrzeganie wymogów technologii, stosowanie środków ochrony indywidualnej), szczególnie gdy w zespole pracowniczym znajdują się górnicy o krótkim stażu pracy. Podczas spotkania przodowi brygad chodnikowych poinformowali o najczęściej występujących problemach podczas prowadzenia przez nich robót, o których następnie dyskutowano.

do góry