Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Kraków: prezes KGHM doktorem honoris causa AGH

Kraków: prezes KGHM doktorem honoris causa AGH

12 Czerwca 2013

Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź, otrzymał dzisiaj (12 czerwca) godność doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł nadawany jest przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Senat AGH przyznał go prezesowi Polskiej Miedzi w uznaniu za wybitny wkład w kompleksową ocenę złóż surowców mineralnych, strategiczny rozwój branży geologiczno-górniczej w skali światowej, przekształcenie KGHM w firmę globalną, wszechstronne wspieranie współpracy naukowej oraz promowanie Akademii Górniczo-Hutniczej w kraju i na świecie. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa WUG - prezes Piotr Litwa i wiceprezes Mirosław Koziura.
Herbert Wirth urodził się 3 grudnia 1956 roku w Żarowie. Jest absolwentem wydziału geologiczno-poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1981 roku w specjalności geologia złóż rud i geologia matematyczna, geostatyka. W 2001 roku obronił rozprawę doktorską na wydziale górniczym AGH, uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska uzyskał w 2012 roku na wydziale geoinżynierii, górnictwa i geologii Politechniki Wrocławskiej.
Jest autorem i współautorem 47 publikacji z zakresu geologii złóż, geologii matematycznej, geochemii i ekologii. Od 2009 roku jest prezesem KGHM. Dr hab. inż. Herbert Wirth będzie 108. doktorem honoris causa w historii AGH.

do góry