Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/LW Bogdanka S.A. - bezpieczeństwo i higiena pracy

LW Bogdanka S.A. - bezpieczeństwo i higiena pracy

4 Marca 2014
28 lutego br. z inicjatywy Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie odbyło się spotkanie dla osób kierownictwa i służb BHP podmiotów obcych wykonujących prace w ruchu podziemnego zakładu górniczego L.W. "BOGDANKA" S.A. Na spotkaniu omówiono:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładzie górniczym L.W. Bogdanka,
- podjęte lub konieczne do podjęcia działania profilaktyczne poprawiające stan bezpieczeństwa w ruchu zakładu górniczego,
- analizę stanu wypadkowości za 2013 r. w firmach świadczących usługi na rzecz zakładu górniczego L.W. Bogdanka, szczególną uwagę zwrócono na utrzymującą się ilość wypadków lekkich związanych z tzw. "czynnikiem ludzkim", a także na strukturę, przyczynę wypadków oraz podział wypadków wg wieku i stażu pracy poszkodowanych,
- przyczyny i okoliczności wybranych wypadków oraz wnioski wynikające z prowadzonych postępowań powypadkowych z poprzednich lat.
do góry