Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada na temat stanu bezpieczeństwa pracy

Narada na temat stanu bezpieczeństwa pracy

16 Września 2011
W dniu 14.09.2011 r. z inicjatywy Dyrektora OUG we Wrocławiu, w siedzibie O/ZG "Lubin" Polska Miedź S.A., odbyła się narada na temat stanu bezpieczeństwa pracy w poszczególnych Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
W naradzie udział wzięli: kierownictwo OUG we Wrocławiu oraz Zakładowi Społeczni Inspektorzy Pracy wraz z rejonowymi społecznymi inspektorami O/ZG "Lubin", OZ/G "Polkowice-Sieroszowice" i O/ZG "Rudna".
W trakcie narady omówiono stan bezpieczeństwa w kopalniach KGHM oraz główne przyczyny wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, jakie miały miejsce w roku 2010 i I półroczu 2011 roku. Obie strony przedstawiły swoje działania w celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obszary możliwego współdziałania.
Szczególny nacisk położono na omówienie niebezpiecznych zdarzeń i wypadków zaistniałych w tym roku w ruchu zakładów górniczych rud miedzi, których główną przyczyną był czynnik ludzki, uznając ten obszar za strategiczny dla bezpieczeństwa załóg górniczych.
do góry