Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z głównymi elektrykami podziemnych zakładów (..)

Narada z głównymi elektrykami podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku

25 Kwietnia 2022

W piątek, 22 kwietnia br. odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z głównymi elektrykami podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez Urząd. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Departamentu Energomechanicznego WUG oraz przedstawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Naradę prowadził zastępca dyrektora OUG w Rybniku. Celem spotkania było kontynuowanie wypracowanych działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program obrad obejmował m.in.:

  • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • kwestie dotyczące wypadkowości związanej z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki). Powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny. Promocję kultury bezpieczeństwa wśród pracowników zakładów górniczych oraz dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w zakładach górniczych;
  • omówienie stanu bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w górnictwie oraz wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków, w tym wybranych wypadków zaistniałych w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku;
  • omówienie obowiązujących przepisów dotyczących kwalifikacji górniczych oraz ich zmian;
  • problemy napotykane podczas wykonywania badań odbiorczych;
  • zasady łączenia kabli i przewodów za pomocą ognioszczelnych skrzynek rozgałęźnych;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku, w tym omówienie najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości i uchybień.
do góry