Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownictwem wybranych firm usługowych (..)

Narada z kierownictwem wybranych firm usługowych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych

25 Listopada 2016

W czwartek, 24 listopada br., w Okręgowym Urzędzie Górniczym w Katowicach, odbyła się okresowa narada z kierownictwem wybranych firm usługowych prowadzących prace w ruchu podziemnych zakładów górniczych. Spotkanie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Podczas obrad omówiono:

  • stan bezpieczeństwa w podziemnych zakładach górniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach,
  • zasady stwierdzania kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego w aspekcie uregulowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego,
  • sposoby organizacji pracy oraz dodatkowe ustalenia między przedsiębiorcą a podmiotem, zapewniające bezpieczne wykonywanie robót,
  • wnioski ze sprawozdania Komisji powołanej do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 6 października 2014 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A. KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch „Wesoła” w Mysłowicach,
  • nieprawidłowości, stwierdzane podczas kontroli podmiotów gospodarczych świadczących roboty na rzecz zakładów górniczych,
  • wybrane wypadki zaistniałe w zakładach górniczych,
  • zasady eksploatacji maszyn i urządzeń przez pracowników podmiotów gospodarczych zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych.
do góry