Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów: górniczych, (..)

Narada z kierownikami działów: górniczych, energomechanicznych i mierniczo-geologicznych podziemnych zakładów górniczych

15 Marca 2018

W środę, 14 marca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami działów: górniczych, energomechanicznych i mierniczo-geologicznych podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku.

Program obrad, prowadzonych przez dyrektora urzędu, obejmował:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w kopalniach węgla kamiennego nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych;
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 21 grudnia 2017 r. w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice w Rybniku;
  • wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 18 grudnia 2017 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju;
  • wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 6 listopada 2017 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach;
  • pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 24 października 2017 r., w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju;
 • omówienie przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 7 listopada 2017 r. w PGG sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój w Rudzie Śląskiej;
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd w bieżącym roku i w roku 2017, w tym w zakresie przenośników zgrzebłowych (podścianowych);
 • Plan Ruchu Podziemnego Zakładu Górniczego – wymagania przepisów;
 • dyskusję, w trakcie której poruszono między innymi zagadnienia dotyczące:
  • przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji p.poż., w tym zasady powiadamiania właściwego organu nadzoru górniczego,
  • drążenia wyrobisk w otoczeniu skał o dużej skłonności do iskrzenia, w tym rolę geologa.
do góry