Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

6 Listopada 2020

W czwartek, 5 listopada br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę prowadzoną w formie zdalnej z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych. Celem spotkania, które prowadził  Dyrektor OUG w Rybniku, było wypracowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa załóg górniczych.

Program narady obejmował m.in.:

  • stan bezpieczeństwa w górnictwie, w zakładach nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia wynikające z przeprowadzonej analizy;
  • wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników (tzw. czynnik ludzki) oraz powody i motywy wykonywania zadań w sposób niebezpieczny;
  • działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w rejonach szczególnie zagrożonych w PGG S.A Oddział KWK ROW oraz JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka”;
  • okoliczności i przyczyny wypadków oraz zdarzeń zaistniałych w 2020 r. w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski zmierzające do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom;
  • stosowanie kombajnów chodnikowych przy drążeniu wyrobisk korytarzowych (w tym poszerzeń) w obudowie większej od ŁP10 w odniesieniu do maksymalnych wysokości urabiania przewidzianych w dokumentacjach techniczno-ruchowych tych kombajnów;
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w bieżącym roku, w tym w zakresie realizacji procedur wprowadzonych w zakładach górniczych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.
do góry