Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów (..)

Narada z kierownikami ruchu podziemnych zakładów górniczych

22 Grudnia 2016

W środę, 21 grudnia br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował okresową naradę z kierownikami ruchu nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych, w której brali udział także przedstawiciele przedsiębiorców. Program narady, prowadzonej przez dyrektora Urzędu, obejmował m.in.:

 • Omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w tym w kopalniach węgla kamiennego nadzorowanych przez Urząd, oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy tego stanu.
 • Zagrożenie tąpaniami w latach 2008–2016.
 • Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd w 2016 r.
 • Przygotowanie do wprowadzania zmian w dokumentacji prowadzenia ruchu zakładów górniczych, w związku z przewidywanym wejściem w życie przepisów:
  • rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego,
  • rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych,
  • rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ratownictwa górniczego.
do góry