Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu

Narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu

2 Października 2009

W dniu 30 września 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyła się okresowa narada z przedsiębiorcami i kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Podczas narady omówiono:

  • stan bezpieczeństwa nadzorowanych zakładów górniczych oraz przyczyny i okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń,
  • wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd od ostatniej narady,
  • wnioski ze spotkań kierownictwa urzędu z kierownikami działów robót górniczych i przodowymi brygad transportowych, ścianowych i przodkowych,
  • wyniki rozpoznania stanu technicznego zbiorników urobku,
  • zakres odpowiedzialności kierownika ruchu zakładu górniczego, wynikający z ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Przedstawiciel UGBKUE omówił nowe zadania Urzędu wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie właściwości rzeczowej specjalistycznego urzędu górniczego.

W podsumowaniu, prowadzący naradę dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach Piotr Wojtacha zwrócił się do zebranych o podjęcie działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w zakładach górniczych.

do góry