Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami przedsiębiorcy oraz (..)

Narada z przedstawicielami przedsiębiorcy oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych

28 Grudnia 2018

W czwartek, 27 grudnia br. w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. w Lubinie odbyła się narada kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu z przedstawicielami przedsiębiorcy oraz kierownikami ruchu zakładów górniczych. Tematem obrad była ocena realizacji działań przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź S.A. celem poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach rud miedzi oraz analiza procesu wdrażania przepisów ujętych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Podczas spotkania zostały wskazane główne kierunki działań przedsiębiorcy w zakresie rozpoznawania i zwalczania zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych:

  • doprowadzenie do wyposażenia maszyn samojezdnych o ograniczonym polu widzenia operatora w układy antykolizyjne, zabezpieczające pieszych przed możliwością przypadkowego potrącenia,
  • uwzględnienie w planach ruchu kopalń na lata 2020-2022 uwarunkowań wynikających z rozszerzenia zakresu eksploatacji na poziomie 1200 m i poniżej,
  • wyegzekwowanie przestrzegania procedur bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami elektroenergetycznymi.
do góry