Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami służb bhp przedsiębiorców (..)

Narada z przedstawicielami służb bhp przedsiębiorców podziemnych zakładów górniczych

30 Maja 2018

We wtorek, 29 maja br. w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego odbyła się narada z przedstawicielami służb bhp przedsiębiorców podziemnych zakładów górniczych, okręgowych urzędów górniczych i WUG.

 Program obrad obejmował:

  • stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych,
  • zatrudnianie obcokrajowców w zakładach górniczych – regulacje prawne, dobre praktyki,
  • prezentację polskiej edycji europejskiej kampanii informacyjnej 2018-2019 nt. substancji niebezpiecznych pt. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”,
  • podstawowe zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących środków ochrony indywidualnej,
  • choroby zawodowe w górnictwie. Obszary możliwej poprawy skuteczności profilaktyki pylicy płuc, słabe ogniwa.

Naradę prowadził Wiceprezes WUG Piotr Wojtacha. Prelegentami poszczególnych zagadnień byli: dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG, pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, głowni specjaliści WUG, a także przedstawicieli przedsiębiorców.

do góry