Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami związku zawodowego "Kadra"

Narada z przedstawicielami związku zawodowego "Kadra"

26 Lutego 2010

W dniu 26 lutego 2010 r. w siedzibie OUG w Katowicach odbyła się okresowa narada z przedstawicielami związku zawodowego "Kadra" z nadzorowanych podziemnych zakładów górniczych.

Podczas narady omówiono stan bezpieczeństwa w górnictwie w 2009 r. oraz dokonano podsumowania w odniesieniu do kopalń nadzorowanych przez urząd. W toku dyskusji przedstawiono cele operacyjne i zadania Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach na rok 2010, w aspekcie poprawy stanu bhp załóg górniczych. Ponadto omówiono dotychczasowe wyniki działalności komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego zaistniałych w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" w dniu 18.09.2009 r.

Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia związane z odpowiednim prognozowaniem i zwalczaniem zagrożeń naturalnych oraz obsługą i utrzymywaniem urządzeń energomechanicznych. Przedstawiciele "Kadry" w trakcie dyskusji poruszyli szereg spraw, dotyczących m.in. działalności kontrolnej OUG, w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Omówiono zagadnienia dotyczące odpowiedzialności osób, w tym dozoru
w przypadkach stwierdzanych uchybień i nieprawidłowości.

W podsumowaniu ustalono kontynuację narad z częstotliwością raz na pół roku.

do góry