Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z zastępcami kierowników ruchu zakładów (..)

Narada z zastępcami kierowników ruchu zakładów górniczych i kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych

15 Października 2010

14 października w klubie NOT przy JSW S.A. KWK "Krupiński" w Suszcu odbyła się narada kierownictwa OUG Rybnik z I zastępcami kierowników ruchu zakładów górniczych oraz kierownikami działów energomechanicznych podziemnych zakładów górniczych JSW S.A. i Kompanii Węglowej S.A. Ponadto w naradzie uczestniczyli przedstawiciele JSW S.A., KW S.A. CW "Południe" i Departamentu Energomechanicznego WUG.
W czasie narady omówiono między innymi:
- stan wypadkowości i bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2010r., w tym w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku,
- wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz oceny stanu technicznego sekcji obudów zmechanizowanych, obowiązujące od 14.08.2010r.,
- obowiązujące uregulowania (zarządzenia), dotyczące eksploatacji sekcji obudów zmechanizowanych w zakładach górniczych,
- system Bezpieczeństwa FOD - II – system identyfikacji personelu i urządzeń ARGUS, zainstalowany w JSW S. A. KWK "Pniówek",
- wyniki kontroli, przeprowadzonych przez tut. Urząd w roku bieżącym,
- nowe rozwiązania techniczne funkcjonujące lub wdrażane w nadzorowanych zakładach górniczych,
- sprawy bieżące dotyczące m.in.: świadczeń usług serwisowych, wprowadzanie zmian w dokumentacjach układów transportowych i zapoznawanie pracowników z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

do góry