Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nielegalne wyrobisko

Nielegalne wyrobisko

29 Listopada 2011

W związku ze stwierdzeniem w dniu 28 listopada br. wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji w miejscowości Olszyny k. Lubania, powiat Lubań w województwie dolnośląskim, Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu przeprowadził wizję terenową tego miejsca.
W odległości około 250 m na zachód od drogi łączącej Olszyny z miejscowością Radostów Średni i około 150 m na północ od nasypu linii kolejowej Jelenia Góra - Lubań, na działkach nr 34/4, 34/3 i 40 stanowiących nieużytki, znajduje się prostokątne o wymiarach około 20 m x 60 m, udostępnione pochylnią transportową. Dłuższa oś wyrobiska na linii północ-południe. Skarpy wyrobiska mają wysokość do około 4 m i nachylenie około 800. Górna krawędź wyrobiska, stanowiąca miejsce niebezpieczne, nie jest zabezpieczona. Dojazd do wyrobiska odbywa się drogą nieutwardzoną prowadzącą od szosy Olszyny - Radostów Średni do starej nieczynnej żwirowni. Na drodze dojazdowej widoczne były ślady kolein świadczących o transporcie prowadzonym samochodami ciężarowymi. Wokół wyrobiska zlokalizowano zwałowiska zewnętrzne gleby. W zachodniej i południowej części parceli, na odległość około 15 m zdjęto nadkład. Wzdłuż zachodniej skarpy wyrobiska, w odległości około 1,5 m od jej górnej krawędzi utworzono zwałowisko o wysokości około 2 m. Na ścianach wyrobiska liczne ślady bieżącej eksploatacji. Na spągu wyrobiska ślady od ciężarówek i pojazdów kołowych. W czasie wizji w wyrobisku nie było żadnych maszyn i urządzeń. Nie prowadzono poboru kruszywa.
Prace związane ze zdejmowaniem nadkładu i eksploatacją kopaliny wykonano bez wymaganej koncesji.

do góry