Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowa strategia działania urzędów górniczych

Nowa strategia działania urzędów górniczych

10 Listopada 2009

Prezes WUG podpisał dokument zatytułowany "Strategia działania urzędów górniczych na lata 2010–2014", który jest efektem prac prowadzonych w Wyższym Urzędzie Górniczym od czerwca 2009 r.: analiz strategicznych, uzgodnień wewnętrznych i konsultacji z kluczowymi partnerami.

Wychodząc z założenia, że misji urzędów górniczych nie można skutecznie realizować bez zaangażowania i wsparcia ze strony środowiska górniczego oraz organów administracji publicznej, Prezes WUG zwrócił się do kluczowych partnerów urzędów górniczych o opinię na temat projektu strategii. Proces konsultacji udowodnił, że istnieje szerokie poparcie dla nakreślonych na najbliższe pięć lat kierunków działań urzędów górniczych. Należy także podkreślić, że nie wszystkie słuszne postulaty partnerów urzędów górniczych są możliwe do spełnienia, zwłaszcza gdy wykraczają poza wyznaczone przepisami prawa kompetencje organów nadzoru górniczego.

Poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie to wspólne zadanie przedsiębiorców, organów administracji publicznej, organizacji społecznych, jednostek naukowo-badawczych i wielu innych podmiotów. Prawdziwy przełom w tej dziedzinie będzie możliwy, gdy założenia strategiczne zyskają przełożenie na zmianę stylu pracy załóg górniczych, a liderami zmian staną się przedsiębiorcy prowadzący działalność górniczą. Odniesienie sukcesu w pozostałych obszarach ujętych w "Strategii działania urzędów górniczych" również zależy od dobrej współpracy wielu instytucji.

Postępy w zakresie realizacji zamierzeń strategicznych będą poddawane cyklicznym pomiarom, a uzyskane wyniki będą miarą sukcesu nie tylko urzędów górniczych, ale również wielu innych podmiotów.

Przekazując niniejszy dokument do wiadomości publicznej, wyrażamy nadzieję, że za pięć lat będziemy mogli wspólnie ocenić polskie górnictwo jako branżę bezpieczniejszą oraz dobrze postrzeganą przez społeczności lokalne i całe społeczeństwo.

Tekst "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014"

do góry