Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

6 Lipca 2010

W zakładce stanowiska prawne zamieszczono 4 nowe stanowiska, dotyczące: wyrobów z tworzyw sztucznych, rozbudowy niektórych podziemnych magazynów gazu ziemnego ― inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stacji transformatorowych w podziemnych wyrobiskach górniczych oraz kwalifikacji dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących określone roboty podziemne z zastosowaniem techniki górniczej.

Zakładka ta stanowi przede wszystkim zbiór wyjaśnień treści konkretnych przepisów, bloku przepisów albo konkretnego zagadnienia (problemu), stanowiącego przedmiot regulacji jednego albo kilku aktów normatywnych. Celem zakładki nie jest interpretowanie przepisów prawa, gdyż stanowiska te nie mają mocy wiążącej, ale przybliżenie Zainteresowanym obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z tego stanu konsekwencji.
Za redagowanie zakładki jest odpowiedzialny Departament Prawny.

do góry