Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

Nowe stanowiska prawne na stronie WUG

30 Września 2011
W zakładce stanowiska prawne zamieszczono 5 nowych stanowisk, dotyczących: świadectw nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego, szkoleń pracowników, stosowania niektórych przepisów p.g.g. w zlikwidowanych podziemnych zakładach górniczych, mocy prawnej rozstrzygnięć dotyczących stwierdzenia tzw. szczególnych kwalifikacji oraz kwalifikacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Aktualnie w zakładce znajduje się 76 stanowisk.

Zakładka ta stanowi przede wszystkim zbiór wyjaśnień treści konkretnych przepisów, bloku przepisów albo konkretnego zagadnienia (problemu), stanowiącego przedmiot regulacji jednego albo kilku aktów normatywnych. Celem zakładki nie jest interpretowanie przepisów prawa, gdyż stanowiska te nie mają mocy wiążącej, ale przybliżenie Zainteresowanym obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z tego stanu konsekwencji.

Za redagowanie zakładki jest odpowiedzialny Departament Prawny.
do góry