Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowe stanowiska prawne na stronie internetowej WUG

Nowe stanowiska prawne na stronie internetowej WUG

31 Maja 2010
W zakładce stanowiska prawne zamieszczono 9 nowych stanowisk, dotyczących: kwalifikacji, niektórych aspektów prowadzenia robót strzałowych, wymagań dla środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony układu oddechowego, ratownictwa górniczego, zmechanizowanych obudów ścianowych, zakresu uprawnień związków zawodowych wobec organów nadzoru górniczego, wybranych aspektów przeprowadzania kontroli przez organy nadzoru górniczego oraz właściwości tych organów w zakresie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Zakładka ta stanowi przede wszystkim zbiór wyjaśnień treści konkretnych przepisów, bloku przepisów albo konkretnego zagadnienia (problemu), stanowiącego przedmiot regulacji jednego albo kilku aktów normatywnych. Celem zakładki nie jest interpretowanie przepisów prawa, gdyż stanowiska te nie mają mocy wiążącej, ale przybliżenie Zainteresowanym obowiązującego stanu prawnego oraz wynikających z tego stanu konsekwencji.

Za redagowanie zakładki jest odpowiedzialny Departament Prawny.
do góry