Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowy statut Wyższego Urzędu Górniczego

Nowy statut Wyższego Urzędu Górniczego

14 Września 2011

Minister Środowiska, zarządzeniem nr 53 z dnia 13 września 2011 r., nadał nowy statut Wyższemu Urzędowi Górniczemu. Akt został wydany na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). Utrzymuje on w niezmienionym stanie dotychczasową strukturę organizacyjną Urzędu. Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., równocześnie z nową ustawą.

do góry