Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nowy zarząd Fundacji

Nowy zarząd Fundacji

26 Czerwca 2009

W dniu 26 czerwca 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się zgromadzenie fundatorów Fundacji „Bezpieczne Górnictwo” im. prof. Wacława Cybulskiego. W posiedzeniu wziął udział prezes WUG Piotr Litwa.

Podczas obrad został powołany nowy zarząd Fundacji, w skład którego weszli: Krzysztof Cybulski – prezes, Józef Koczwara i Jacek Romuk. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności merytorycznej i finansowej Fundacji za 2008 r. i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi.

Głównym celem działalności Fundacji „Bezpieczna Górnictwo” jest promocja bhp w górnictwie m.in. poprzez premiowanie osiągnięć zakładów górniczych w dziedzinie bhp, wyróżnianie prac dyplomowych o tematyce bhp w górnictwie oraz wspieranie opracowywania i wydawania materiałów szkoleniowych.

do góry